VÅRE PRODUKTER

Binzhou Bangyi Metal Products Co., Ltd.

Vår korte introduksjon

Binzhou Bangyi Metal Products Co., Ltd. ble etablert i 2010 i Binzhou, den kommersielle gateway-byen Shandong. Fabrikken dekker et område på 10 000 kvadratmeter. Selskapet har en overlegen geografisk beliggenhet, nær Qingdao havn. Binzhou Bangyi Metal Products Co, Ltd er en one-stop produksjonsbedrift som integrerer produksjon, FoU, salg og service. Den har et profesjonelt ledergruppe og et modent FoU-team, og vil lansere 1-2 nye produkter hver måned. Selskapets hovedprodukter er galvanisert ståltau, ståltau i rustfritt stål og plastbelagt ståltau, og kan produsere spesielle spesifikasjoner ståltau i henhold til kundens krav. Ovennevnte produkter er mye brukt i logistikk, havner, konstruksjon, løpesnøre, fiskeri, konstruksjon, transport og andre næringer.

OM OSS

Binzhou Bangyi Metal Products Co., Ltd. was established in 2010 in Binzhou, the commercial gateway city of Shandong. The factory covers an area of 10,000 square meters. The company has a superior geographical location, close to Qingdao Port. Binzhou Bangyi Metal Products Co., Ltd. is a one-stop production enterprise integrating production, R&D, sales and service.

firma profil

Binzhou Bangyi Metal Products Co., Ltd. ble etablert i 2010 i Binzhou, den kommersielle gateway-byen Shandong. Fabrikken dekker et område på 10 000 kvadratmeter. Selskapet har en overlegen geografisk beliggenhet, nær Qingdao havn. Binzhou Bangyi Metal Products Co, Ltd er en one-stop produksjonsbedrift som integrerer produksjon, FoU, salg og service.

The company will adhere to the business philosophy and purpose of honesty and quality assurance, and take the management philosophy of emphasizing humanized management and customer experience, steadily doing business, and taking the road of sustainable development as the guide, and encourage more companies to use our products.

Company Vision

Selskapet vil følge forretningsfilosofien og formålet med ærlighet og kvalitetssikring, og ta ledelsesfilosofien om å vektlegge humanisert ledelse og kundeopplevelse, jevnlig gjøre forretninger og ta veien for bærekraftig utvikling som veiledning, og oppmuntre flere selskaper til å bruke Våre produkter.

Employees are our most valuable asset. Our company attaches great importance to the physical and mental health of employees. Therefore, our company often organizes team games, team building activities, travel and other activities to increase the cohesion, trust and responsibility of the team.

Vårt team

Ansatte er vår mest verdifulle ressurs. Vårt firma legger stor vekt på ansattes fysiske og mentale helse. Derfor organiserer selskapet ofte teamspill, teambuilding-aktiviteter, reiser og andre aktiviteter for å øke samholdet, tilliten og ansvaret til teamet.

APPLIKASJON

application
application
application

APPLIKASJON

application
application
application