Kvalitetskontroll

Alle produkter vil gjennomgå streng kvalitetskontroll før forsendelse..Vi har komplett utstyr for å inspisere og kvalitetssikre produktene.

Inspiser kjemiske komponenter og fysiske egenskaper

840x420
test machine

Inspiser kvaliteten på ferdige produkter: Strekkstyrke og bruddbelastning, etc.

test machine 3
T AND f